Från drömmar till verklighet

Linje 14 arbetar för att motivera ungdomar till högre studier. Vi vill att ungdomarna ska lyckas med sin skolgång och förverkliga sina drömmar.

Aktiviteterna

Våra aktiviteter är utformade utifrån elevernas behov och i samarbete med lärare, studievägledare på skolorna och universitetet. Studenterna handleder eleverna, ger tips på strategier och inspirerar samt motiverar eleverna att utvecklas.

Vi erbjuder:

Studiehjälp
Workshops och föreläsningar
Mentorsprogram
Summer college
Studiebesök

Vill du veta mer?