Vad får du ut av Linje 14?

Vi finns för att hjälpa dig att lyckas i skolan och nå dina framtidsdrömmar.

Vilka träffar du?

Varje vecka finns det möjlighet att träffa studenter från universitetet som hjälper dig med skolarbetet. Ni kan även diskutera kring framtida studier och hur livet som student är.

Träffa en studentambassadör

Hur funkar det?

Våra studentambassadörer kommer ut till de skolor och aktivitetshus vi samarbetar med. Håll utkik efter våra affischer eller prata med din lärare om du vill veta vilka tider som gäller.

Aktiviteterna

Linje 14 erbjuder studiehjälp både under och efter skoltid för att så många elever som möjligt ska kunna delta. Under skoltid är vi med vid elevens val och du får möjlighet till mer stöd i de ämnen du behöver. Efter skoltid finns våra studentambassadörer på plats för att hjälpa dig med studierna.

”Kunde jag, kan du”. Här får du möta studentambassadörer som berättar universitetet och studentlivet. Resan dit kan se väldigt olika ut.

Studieteknikföreläsningen ”Konsten att bli smart” tar upp olika metoder och tekniker som du har nytta av i dina studier. Vi går dessutom in på planering, upplägg och källkritik.

”Utbildning, framtid och drömmar” är en workshop med fokus på framtiden. Utifrån dina intressen och styrkor får du formulera framtidsmål och diskutera kring högre studier.

Utifrån dina framtidsplaner får du en mentor som studerar inom detta utbildningsområde. Varje träff har ett tema och kan ske på skolan, universitetet eller en arbetsplats.

Detta är vår sommarskola och feriepraktikplats för dig som precis avslutat årkurs 9. Under tre veckor får du prova på hur det är att vara student på Örebro universitet. Du deltar i föreläsningar, seminarium och studiebesök på riksdagen.

Örebro universitet bjuder in elever från våra samarbetsskolor. Under studiebesöket får du en föreläsning, delta i en workshop, besöka en studentbostad och campusrundvandring.

Förväntningar

Vi förväntar oss
Positiv och seriös inställning
Följer regler
Visar respekt

Du kan förvänta dig:
Bra studiemiljö
Engagerade och positiva studentambassadörer
Känna att du får den hjälp du behöver

Vill du veta mer?