Engagera dig

Vill du bidra till att göra skillnad för ungdomar på högstadiet och gymnasiet? Bli studentambassadör för Linje 14! Samtidigt som du hjälper elever att nå sina drömmar, utvecklar du dina sociala förmågor och får goda erfarenheter och meriter.

 

Vad gör en studentambassadör?

Som studentambassadör håller du i olika aktiviteter och fungerar som handledare och positiv förebild för eleverna.

Träffa en studentambassadör

Vill du bli studentambassadör?

Fyll i intresseanmälan genom länken. Därefter blir du kallad till informationsmöte och intervju. För att bli studentambassadör måste du vara student på Örebro universitet och avslutat minst 30 högskolepoäng. Som studentambassadör blir du timanställd av Örebro universitet.

Aktiviteterna

I rollen som studentambassadör fungerar du som en positiv förebild, handleder eleverna i deras skolarbete samt inspirerar och motiverar till högre studier. Våra aktiviteter är utformade utifrån elevernas behov och i samarbete med lärare, studievägledare på skolorna och universitetet.

Linje 14 erbjuder studiehjälp både under och efter skoltid för att så många elever som möjligt ska kunna delta.

Under skoltid är vi med vid elevens val och hjälper de elever som har svårt att nå kunskapskraven i något eller några ämnen, eller som vill höja sitt betyg.

Efter skoltid erbjuder vi studiehjälp där eleverna har möjlighet att få extra hjälp av våra studentambassadörer. Det finns även utrymme att diskutera kring framtida studier och hur livet som student är.

”Kunde jag, kan du” är en introduktion till Linje 14 för årkurs 7-elever, där studentambassadörerna berättar om vårt uppdrag. Här får eleverna ta del av studenternas personliga erfarenheter och en inblick i universitetsvärlden.

”Konsten att bli smart” är en föreläsning i studieteknik för elever i årkurs 8. Under passet tar vi upp olika metoder och tekniker som eleverna kan använda i studierna. I relation till det pratar vi om planering, upplägg och källkritik.

”Utbildning, framtid och drömmar” är en workshop för årkurs 9-elever. Fokus ligger på elevernas tankar och framtidsplaner och utifrån det diskuterar vi kring gymnasiet, högre studier och yrkeslivet.

Här genomförs regelbundna träffar mellan studenter och elever. Utifrån elevernas framtidsdrömmar få de en mentor som studerar inom detta utbildningsområde. Träffarna har givna teman och kan ske på skolorna, universitetet eller arbetsplatser.

Detta är vår sommarskola och feriepraktikplats för elever som precis avslutat sina högstadiestudier. Under tre veckor får de prova på hur det är att vara student på Örebro universitet med temat ”demokrati och delaktighet”. Föreläsningar, seminarium och studiebesök på riksdagen är några av momenten som ingår.

Örebro universitet bjuder in årkurs 9-klassern från våra samarbetsskolor. Klasserna har varsin heldag på universitetet där de får en föreläsning, delta i en workshop, besöka en studentbostad och campusrundvandring.

Förväntningar

Vi förväntar oss
Positivt förhållningssätt
Seriös inställning
Arbeta minst ett pass per vecka

Du kan förvänta dig
Flexibla arbetstider
Handledning
Stimulerande och roliga uppdrag

Visste du att:

Namnet ”Linje 14” kommer från den busslinje som gick mellan universitet och Vivalla (Vivallaskolan var den första samarbetsskolan) när Linje 14 startades 2003.

Vill du veta mer?